คนลูกหนังคอยเฮการกีฬาแห่งประเทศไทยเชื้อเชิญเขียนแจ้งสมัครสมาชิกนักกีฬาอาชีพ คนลูกหนังรอเฮกกท.ชวนจดแจ้งลงทะเบียนนักกีฬาอาชีพ นักกีฬาอาชีพ,เจ้าหน้าที่กีฬาอาชีพได้เฮ สามารถสมัครสมาชิกรับเงินแก้ไขได้ทางเว็บการกีฬาแห่งประเทศไทย

    โดยขั้นตอนสมัครสมาชิก เขียนแจ้งเป็นนักกีฬาอาชีพรวมทั้งเจ้าหน้าที่กีฬาอาชีพ ทำเป็นดังต่อไปนี้ ให้ไปสมัครสมาชิกได้ด้วยตัวเองผ่านเว็บ https://www.thaips.org โดยเลือกหัวข้อ "ระบบเขียนแจ้ง" แล้วให้ คลิกที่ "นักกีฬาอาชีพแล้วก็พนักงานกีฬาอาชีพ" ก่อนจะเลือกชนิดการเขียนแจ้ง"นักกีฬาอาชีพ คลิกที่ จจ11" รวมทั้ง "เจ้าหน้าที่กีฬาอาชีพ คลิกที่ จจ15"

    โดยจะต้องทำล็อคอิน "Login"เข้าระบบสำหรับคนที่เคยยื่นเขียนแจ้งแล้ว กรอก Usernameแล้วก็ Password ที่เคยสมัครสมาชิกไว้ พร้อมรับรองตัวตนกับระบบ reCAPTCHA ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งคนที่ไม่เคยยื่นเขียนแจ้ง คลิกที่ Register Now!กรอกข้อมูล ชื่อผู้ใช้งาน, Email,รหัสผ่าน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว คลิก Sign up

    แล้วกรอกข้อมูลในแบบคำอ้อนวอนเขียนแจ้งให้เป็นระเบียบ สำหรับเอกสารประกอบกิจการเขียนแจ้งมีดังนี้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรสมาชิกสโมสร, ภาพถ่ายขนาด 4×6 ซม. ครึ่งท่อน หน้าตรง ไม่ใส่หมวก ปริมาณ 2 รูป, ใบรับรองการเป็นพวก (ติดต่อขอรับใบรับรองจากชมรมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน) โดยส่งคำขอเรื่องขอใบรับรอง พร้อมบอกชื่อ-สกุล รวมทั้ง เลขลำดับสมาชิก มาที่ email: [email protected] ใบรับรองแพทย์ว่ามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อรุนแรงที่เป็นปัญหาในการเป็นนักกีฬาอาชีพและก็พนักงานกีฬาอาชีพ ซึ่งออกให้ด้านใน 30 วัน ก่อนวันเขียนแจ้ง กรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารประกอบเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว คลิก Submit และก็คอยข้าราชการตรวจดูข้อมูลรวมทั้งเอกสารข้างใน 14 วัน 

    โดยสามารถสำรวจสถานะการสมัครสมาชิก สำหรับนักกีฬาอาชีพ (https://reg.thaips.org/front/search/athlete) 

     รวมทั้ง สำหรับพนักงานกีฬาอาชีพ (https://reg.thaips.org/front/search/athperson)

สนับสนุน : UFADOY,UFABET,ข่าวกีฬาวันนี้